Sunday, December 4, 2011

Pangarap Chronicles Scene 12: For A Piece Of Cloth

"Dapat hindi mo na lang iniwan ang mga chicks," ani Mariel kay Michael. Papunta sila sa mga kwarto nila upang magpalit ng damit. Ngayong nagawa na niya ang talaga namang pakay niya sa pagsama sa lalaking 'to, mabuti nga sigurong mag-enjoy sila. Bakasakaling makalimutan ng sir niya ang tatlong malalanding babae.
Tulak ng bibig, kabig ng bibig...
"I can't just leave you here, all alone you know."
Nagkibit-balikat na lang siya. "Magsu-swimming lang naman kami ni Miss Sunshine eh."
"And I'm gonna join you two," anito. "Come on, sweetie, change and don't forget to knock on my door."
Tumango naman siya.

"Oh my!"
Napatingin si Mariel kay Michael nang makita ang reaction ni Miss Sunshine. Para kasi itong nakakita ng alien. Nagkibit-balikat na lang siya kahit na alam naman niya kung bakit.
"Mariel, hija, please tell me you'll be wearing a swim wear."
Sabi na nga ba...
"Po?" sabi naman ni Mariel, slight confusion on her face. "Hindi po ba pwede itong suot ko?"
"Hija, when I say swimsuit, I mean swimsuit. Not a pair of shorts and T-shirt."
Napakamot sa batok si Mariel.
"Yun po ba? E, wala po akong ganun eh."
"Oh no!"
"Bawal po ba?"
"Of course! Shorts and shirts are prohibited in my pool," naiiling na sabi nito. "Anyway, ang mabuti pa'y bumili na lang tayo ng masusuot mo."
"Pero, ma'am, wala po akong pera."
"Anong ginagawa niyang kasama mo?" At tiningnan pa talaga siya nito. Ngumiti naman si Michael. At inakbayan niya si Mariel.
"Don't worry, sweetheart. I'll buy the thing for you."
It should pass my standards though.

"How about this, Michael?"
Umiling siya nang makita ang red two piece swimsuit na ipinapakita ni Miss Sunshine sa kanya. Kanina pa sila sa shop pero wala pa rin siyang nakikitang pwedeng panligo ni Mariel.
"Eto sir, ayos na ba sa iyo?"
Michael look at the piece of cloth and it gained an "okay" sign to him. It's a one piece thing, dark blue and not revealing too much. It actually like the ones athletes wear, except the butt part is more covered.
"Ano ba yan? Kahit ako, hindi magsusuot nang ganyan."
"Eto na lang po," ani Mariel.
"No, hija." At parang nandidiring ibinalik ng babae ang swimsuit sa lalagyan nito. Pagkuwa'y kumuha ito ng isa pang swimsuit. "Michael, you better be okay with this."
That was red two piece swim wear na ang top ay parang blouse na. And the bottom isn't that revealing either kahit na bikini cut.
Hmm, pwede na!
"Finally!"
"I haven't said anything yet."
"You actually don't need to say anything you know."
Takang napatingin siya kay Mariel na nagkibit-balikat lang.

Oh shit!
Lihim na napaungol si Michael nang lumabas na si Mariel sa banyo ng resort. He had approved of those little pieces of clothes because the cut is not eye catching or anything. But with Mariel in them, it actually looks hot! For someone who is as tanned as Mariel, he didn't quite expect that red is her color. He definitely didn't see it coming that the little girl has the right curves on the right places.
And look at those legs!
"You look hot, hija!" excited namang sabi ni Miss Sunshine. "Turn around, dali!"
She has a nice butt, huh!
"Sir, ayos ka lang?"
"Huh?" May sinasabi ba si Mariel.
"Wala na," naiiling na sabi nito. Mayamaya ay pilya itong ngumiti. "Tingin mo sir, magkakajowa din ako sa ayos ko?"
"You came with me to have a boyfriend?!" He didn't like the sound of that. Not one bit. Naiiritang pinasadahan niya ito ng tingin at saka kinuha ang sarong na kasama niyang binili at binalabal ito dito na parang tuwalya. "Don't even think of removing that."
"Kahit na nasa swimming pool na?"
At talagang nang-aasar pa!
"Don't start, Mariel."
Inikutan lang siya nito ng mata.

Sungit!
Hindi malaman ni Mariel kung anong problema ng amu-amo-han niya. Bigla na lang nagsungit!
Dapat dun na lang siya sa mga dalahirang mga babaeng 'yun kung yun ang magpapa-good mood sa kanya! Hindi naman ako ang masusunod dito. Siya.
"Let's go." Lalo siyang nabwisit nang tila pamando ang tono ng pananalita nito but she still followed anyway.
"Hayaan mo na siya, my dear," nakangiting sabi ni Miss Sunshine.
"Ano pa nga po ba? Hindi bale, sa peg niya ngayon, tiyak na aayos din ang mood niya pag pinaligiran uli siya ng mga babae."
Pero siyempre, sabi lang niya iyon. Hindi rin naman niya trip na mapaligiran ito ng mga babae kahit na hindi malayong iyon nga ang mangyari. Ang macho kaya nito! Hindi yung macho na parang Batista na ang dating. Na ah. Hindi bato bato ang katawan ng sir Michael niya kahit na may muscles at abs ito.
And speaking of those abs! Tiyet! Parang ang sarap hawakan! And look at his back! Ang sarap yakapin.


True enough, pagdating nila sa pool ay agad na pinagtinginan ito ng mga babae. Nang-aakit pa na ngumiti ang mga ito na gusto niyang sumuka. Ang amo naman niyang fake, ngumiti rin at lumapit pa sa mga dalahirang babae na kasama nito! Ggrrr!!! Nakakainis talaga!
"Mariel?"
Naiiritang nilingon niya ang pinanggalingan ng boses. Ngunit nang makilala niya ito ay agad na napalitan ng isang maluwang na ngiti ang simangot niya.
"Neil! Anong ginagawa mo rito?"

No comments: