Thursday, June 30, 2011

Husband And Wife Chapter Nine

Chapter Nine: Preparation

"Nagdrama ka pa, tatanggapin mo rin naman pala," pang-asar agad ni Cheche sa kaibigan nang malamang pumayag din siyang ikasal sa nirereto sa kanya ng dati niyang pamilya.
"Tempting ang offer ng ermitanyo, Che," explain naman ni Debbie at ngumatngat ng chip. Nasa nirerentahan nila silang kwarto ng mga sandaling iyon. "Sabi niya, ibibigay niya sa akin ang power para dun sa kompanya nung pamilya na yun!"
"Ganon?! Pumayag ang boylet mo?!" gulat na sabi ni Cheche. "Hoy, Debbie, malaking responsibilidad ang mga ganyang bagay, maghunus-dili ka muna."
"Kebs ko naman," aniya. "Chance ko na iyon para i-bully si Hannah, no."
"Sabi ko nga," kibit balikat naman na sabi ng kaibigan niya. "Oy, basta, kunin mo akong secretary mo dun."
"Oo naman, kailangan kita dun," makahulugan ang tingin na ibinigay niya rito.
"Hay, kahit kailan talaga manggagamit ka."
"At parang ikaw, hindi?!"
"Sa 'yo lang ako nagmana," katwiran pa nito. "Anyway, may plano ka bang sabihin ang pagkokontrol mo sa kumpanya ng pamilya ng sisteret mo?"
"Hmm, about that, siyempre, may plano na ako."

"Really?!" excited na turan ng mama ni Ryan nang ibalita niya rito ang pagpayag ni Debbie na maikasal sa kanya. "That's good to know."
Pilit naman ang ngiti na ibinigay niya sa kanyang ina. Hindi niya sigurado kung papayag ito sa hihilingin niya.
"What's wrong son?"
"Ahm, I have a favor to ask." Huminga siya nang malalim. "Pwede bang ako na ang magbabayad ng utang ng kumpanya nina tita Maria?"
"At bakit bigla ka yatang nagkainteres sa kumpanya na iyon?" takang tanong nito. "Don't tell me, may bargain kayo ni Debbie."
Tumango siya. "I intend to keep my word, 'Ma."
"I can sense it, Ryan. Malaking gulo kapag natuloy ang bargain ninyo na iyan. Malaki ang galit ni Debbie sa pamilya ng tita Maria mo."
"I will take the responsibility."
"Ikaw ang bahala."

"Pumayag na raw si Debbie na magpakasal kay Ryan Pereira, papa," turan ni Manuel delos Rios sa kanyang ama. Ngunit nanatiling nakatulala ang kanyang ama. "Papa, are you listening?"
"Oo, Manuel," anang kanyang ama. "Nagtataka lang ako na biglang pumayag ang anak mong 'yon."
"But at least, the company will be safe," pag-a-assure niya rito. Pagkuwa'y pumasok ang secretary ng kanyang ama.
"Ano iyon, Agnes?"
"Sir, a certain Debbie delos Rios wants to meet you." Nagkatinginan sila.
"Let her in," anito. "And please cancel all my appointments for today."

"Hi," bati ni Debbie sa dalawang lalaki nang makapasok siya sa opisinang naroroon ang mga ito. Nag-effort pa siyang ngumiti ngunit nanatiling blangko ang ekspresyon ng mga ito.
"Anong kailangan mo rito?" tanong ni Miguel delos Rios.
"Of course, to save this company," kibit-balikat niyang sabi sabay lahad ng papeles sa mga ito. "Sign those papers."
Tiningnan lang siya ng matandang lalaki at binasa ang papeles na nilagay niya sa table nito. Umupo naman siya sa isa sa mga upuan doon at matamis na nginitian ang anak nito, si Manuel delos Rios.
"You want thirty percent of the shares?" nang-uuyam na tanong ng matanda. "Are you out of your mind."
"I'm afraid not, Don Miguel." Talagang idiniin niya ang bawat salita. "And I suggest, tapusin mo muna ang pagbabasa. Hindi lang iyan ang demand ko."
"So, you also want a position?"
"Of course."
"Debbie, alam mong hindi namin maibibigay sa iyo ang demands mo," ani Manuel delos Rios.
"Bakit hindi? Nasa inyo pamilya ninyo ang sixty percent shares ng kumpanyang ito, iyong thirty percent, galing pa kay mama," aniya. "Regarding sa position, come on! Presidente at CEO, at Vice President ang nasa harap ko, gawan ninyo ng paraan 'yan para may maipamana naman kayo sa pinakamamahal ninyong si Hannah."
"Gusto mo ba talagang guluhin ang buhay namin?" galit na tanong ni Manuel delos Rios. Nag-aapoy ang mga mata nitong tumingin sa kanya.
"Babawiin ko muna ang nararapat sa akin," sinalubong niya ang tingin nito with the same intensity.
"Debbie, what are you doing here?" Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses.
"O, ayan na pala si Hannah," nang-uuyam na nginitian niya ang lolo nitong nakatingin lang sa mga papeles. "Ano, Don Miguel? Mamili ka. Ang mga hiling ko o ang kinabukasan ng apo mo?"
"What are you talking about?" naguguluhang tanong ni Hannah na napakapit sa nanay nito.
Don't mind her, Hannah," anang lolo nito at pinirmahan na ang mga papeles.

"Kumusta ang lakad mo?" tanong ni Ryan nang sa wakas ay nakarating na si Debbie sa munisipyo na magkakasal sa kanila ng araw din na iyon.
"Ayun, nagpakipot pa ang mga iyon, papayag rin pala." Iniikot niya ang mga mata. "Ano, late na ba ako?"
"Maaga ka pa," aniya. "Ano? Laro muna tayo ng PSP?"
"Sige ba," anito. "Basta, huwag kang iiyak kapag natalo kita."
"Ang yabang-yabang mo samantalang ako ang ultimate champion sa Time Zone," natatawang sabi niya na ginulo ang buhok nito.
"I'm not gonna lose again, ermitanyo."
Lalo siyang natawa na tila determinado itong manalo sa munting laro nila.

"Nandaraya ka ata, eh!" Kanina pa napipikon si Debbie. This guy's supposed to be a geek, right? Pero bakit expert ata ito sa lahat ng mga laro? "Isa pa!"
"Heto na naman po tayo," napabuntong hininga na sabi ni Ryan.
"Basta, isa pa!" pamimilit naman niya.
They were about to start nang may tumikhim.
"Ahm, sir, ma'am, andiyan na po si Mayor," magalang na sabi ng tumikhim. Nagkatinginan sila nito.
"Hindi pa tayo, tapos, ermitanyo."

1 comment:

Anonymous said...

isa pa...
at last ikakasal na sila :D
bka pati sa honeymoon nila
may psp na nsman silang dala

-blue