Sunday, April 10, 2011

Pangarap Chronicles - Scene 3: Pagkalito at Pagseselos

Disclaimer: Mula sa Puso is not mine. Also, some of the lines did not come from me. Nanggaling po ang iba sa mga magagaling na scriptwriters nang nasabing programa.


Napabuntong hininga na lamang si Michael habang nasa sasakyan siya. Nandun lamang siya sa labas nina Via. Honestly, natamaan siya sa sinabi ni Via. Hindi nga naman niya dapat ginawa yun sa nagligtas ng buhay nito. He could have just thank him for what he had done. Mukha rin namang mabait ito. But when he saw them, staring at each other with smiles on their faces, his mind went blank. He saw red, he suddenly wanted trouble.
At ngayon, nagsisisi siya sa ginawa niya. And what's worse is that Via is mad at him again. Nasuntok niya ang manibela sa kanyang naisip. Pakiramdam niya ay nakakadagdag lang siya sa mga alalahanin ni Via. Kagagaling lamang nito sa isang traumatic experience. At malamang sa isipan nito, that Gabriel guy is the better man.
"Shit!" he muttered. He started to start the engine of his car. He suddenly wanted to rest. Hopefully, it will help him clear his mind.
Nakita niya si Mariel palabas ng gate. Pinaandar niya ang sasakyan patungo dito.

Nagulat si Mariel nang may isang kotse na tumigil sa harap niya. Nang ibinaba nito ang bintana ay mas lalo siyang nagulat nang makita ang walang kangiti-ngiting si sir Michael.
"Hop in!" yaya nito sa kanya.
Ako ba ang kausap nito?
Napatingin siya sa paligid. Sila lang naman ang tao.
"Come on!" untag nito sa kanya. "We don't have all the time in the world."
"Nakakahiya naman, sir," nakangiting sabi niya. Hindi niya ito feel dahil binangasan nito ang mukha ng bago niyang crush na obvious na crush si Via.
"No, it's okay," anito na bumaba pa sa sasakyan at iginiya siya sa passenger seat.
Ano kaya ang kailangan nito sa akin.
"Where to?"
"Ha?"
"Saan tayo pupunta?" Tinagalog nito ang sinabi nito.
"Sa Amerika, sir," pamimilosopo niya rito at napakunot pa ang noo nito.
"What?!"
"Sa supermarket po," sabi niya. Pagkatapos niyon ay hindi na siya umimik. Wala man siyang karapatan ay gusto niyang ipahatid dito ang inis niya. Hindi lang niya alam kung bakit kailangan nitong magpakabait sa kanya. Hindi naman siya mangkukulam para pakiusapan nitong gayumahin si Via. At siyempre kung marunong siyang manggayuma eh di ginayuma na niya ang lahat ng mga nagiging crush niyang mayayamang fafa. Kabilang ito.

Naiilang si Michael sa katahimikan ng katabi. Well, from what he observed, tahimik naman talaga ito. Lalo na siguro sa mga hindi pa nito ganoong kakilala. Pero iba ngayon. Naka-focus lamang ito sa daan at pinilosopo pa siya kanina.
"Kumusta naman sa pinuntahan ninyo kanina?" He decided to break the silence.
"Okay naman po," anito. "Mababait naman po ang mga tumulong kay Via doon."
"Ganun ba?" sabi niya. "E yung Gabriel?"
"Ah, si Gabriel?" anito at tumingin sa kanya. "Napakabait po niya saka bagay sila."
"Really?" Nakaramdam siya ng inis dito. So, gaya ni Via ay kampi rin ito sa lalaking yun. "Why did you say that?"
"Nakita ninyo naman po ang tinginan nila kanina di ba?" She rolled her eyes. Mukhang nang-iinis ito. "Hindi naman po siguro kayo mang-uumbag kung nagustuhan ninyo ang nakita ninyo."
"Do you think na papatulan ni Via 'yun?" di makapaniwalang sabi niya. Sure, that guy saved Via's life. But it doesn't necessarily mean that she will have a relationship with him, right?
But he seems to be the type who will be contented with holding hands and kisses on cheeks.
"Grabe ka naman sir," sagot ni Mariel. "Gwapo po si Gabriel at mabait. Ayaw pa nga niyang pabayaran yung taxi na nahulog pala nung gabing nakidnap si Via. Napakamaprinsipyo niya."
Napamulagat siya rito. Halata kasing kinikilig ito sa lalaking iyon.
"If you're gonna choose between me and Gabriel, who will you choose?" pikon nang tanong niya. Ano bang meron ang Gabriel na 'yun to make this girl swoon?

Natigilan si Mariel sa tanong na iyon. Ano bang nakain nito?
"Tell me!"
"Si Gabriel," diretsa niyang sabi. Mang-aasar na rin lang siya ay itutuluy-tuloy na niya.
In fairness, ang cute maasar ng loko.
"Ganun ba?" anito at nag-concentrate sa daan.
"Pero ako lang 'yun," bawi niya.  Nakonsensya kasi siya. Nawala ang asar nito at napalitan ng pagkadismaya. "Siyempre, ang mga ganung tipo ang type ko. Gwapo saka mabait. Saka mahal na mahal niya ang nanay niya kaya sure na malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero magkaiba naman kami ni Via."
"Well, that guy seems to be a nice guy," anito. "He saved her life at nahulog pa pala ang sasakyan nito. I heard from tito Fernando that he didn't accept anything that they gave him for doing so. Believe it or not, I'm thankful."
"Pero nagseselos kayo," aniya. "Hindi ninyo naman susuntukin 'yung tao kung hindi."
"Yeah, I admit." Tumango pa ito. "I want to win her back pero lagi siyang naiinis sa akin. Hindi ko alam kung paano ko gagawin 'yun."
Natahimik siya. Hindi niya inaasahang aamin ito sa kanya lalo pa't iniinis niya ito kanina.
"Heto na pala ang supermarket," anito at inihinto na ang sasakyan.
"Thank you po sa paghatid."

"Kailangan ba kasama ako?" pabulong na tanong ni Mariel kay Via na inaya siyang mag-mall. Makikipagkita ito kay Gabriel. Bet sana niya iyon dahil masisilayapan niya ang poging savior ng kaibigan niya. Kahit na hanggang tingin lang siya ay lamang tiyan pa rin yun. Pero parang hindi niya ma-take na kiligin kay Gabriel gayung kasama pala nila si sir Michael.
"Oo naman," pabulong ding sabi ni Via. "Alam mo namang gwardyado ako ngayon."
"E kasi..."
"Bakit?"
"Wala." Hindi niya masabi sa kaibigan ang engkwentro niya kay Michael kahapon. Hindi niya rin alam kung bakit. "Halika na."

"This is a bad idea, Via." Sa loob-loob ay napailing si Mariel. Pinapairal na naman ni sir Michael ang pagiging seloso nito. "Uwi na tayo."
"No, it's not," sagot dito ng kaibigan niya.
"Bakit ba kasi panay ang pag-e-entertain mo sa taxi driver na yan?
Via, sumagot ka! Ipagtanggol mo pa si Gabriel kay sir Michael!
"Alam mo ikaw itong gustong sumama sa akin tapos ikaw pa itong reklamo nang reklamo," naiinis nang sabi ni Via. "Kung ayaw mo e di umuwi ka na lang."
Ayan na si Gabriel! Sana matigil na ang bangayan nitong dalawang 'to!
As if on cue ay nakita ni Via ang bagong dating. Excited itong lumapit dito.
Wala ka, sir Michael! Panis!
"Ang laki pala ng mall ninyo," sabi ni Gabriel na pinagmasdan pa ang kabuuan nito. "Muntik na nga akong maligaw!"
"First time?"
Sir Michael, anubeh! Huwag mo namang bawasan ang pagiging fafa mo sa akin!
"What's your think?" naiinis nang sabi ni Gabriel. Napangiti siya.
Ayan nga, fafa Gabriel! Huwag kang papatalo sa Ingliser na 'to! Hmp!
"Alam mo, halika, mag-ikot-ikot na lang tayo." Upang mabawasan ang tension ay nagyaya na si Via. Hinawakan pa nito ang braso ni Gabriel. "Tara!"
"Sige."
Inis na naman itong si sir Michael.
Totoo nga dahil bakas pa rin ang inis nito nang tingnan siya. "Halika na."
Sungit!
Pero at least, alam niyang nag-e-exist ka pa. Sa nangyari, kung naiba yan, iniwan ka na lang!

1 comment:

bianca belgica said...

sana po may next chaptie na