Thursday, April 7, 2011

Pangarap Chronicles - Scene 2: Isang Mahabang Gabi

Disclaimer: Mula sa Puso is not mine. It belongs to ABS CBN. Watch it and you'll enjoy. It's from Monday to Friday at 6pm before TV Patrol.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tensyonado ang nasa paligid. May mga pulis na tangan ang isang aparato na ginagamit sa mga kidnapping incidents. Tinanong nila kaming lahat kung ano ang nangyari. Lahat ng mga nasa party, pinaghihinalaan, maging si Selina na ipinagtataka ni Mariel.
"Anak, gabi na," sabi ng kanyang inang si Tindeng. "Matulog ka na. Ako nang bahala dito."
Umiling siya. "Okay lang ako 'nay."
Tiningnan niya ang suot niyang damit. Oo. Imbitado rin siya sa debut ni Via. Personal siyang inimbitahan nito. Maikling panahon lang sila nagkakilala at maid lang siya sa bahay ng mga ito pero hindi niya maramdaman na ganun ang trato nito sa kanya. Kinonsidera pa nito ang pink na damit na ni-suggest niya. At baka iyon na ang huling damit na makikita niyang suot nito...
Huwag ka ngang mag-isip nang ganyan! Babalik iyon! Hindi siya pababayaan ng Diyos!
Sana nga.
Anubeh! Iyong mga masasamang tao nga, mahal Niya, yun pa kayang kasing bait ni Via. Kesa kaya magpakanega ka diyan, magdasal ka na lang para sa kaligtasan niya!


Darn it! Why is this happening? Bakit si Via pa?
Naiinis na sinuntok ni Michael ang pader. Naroon siya sa bahay ng mga Pereira, naghihintay ng anumang updates.
Ni hindi ko man lang siya napagtanggol. I was there. Beside her. I should have followed those bastards!
Nakatiim ang bagang na napasandal at napaupo siya. Kung sinumang may gawa nito, dapat magbayad! And he will do whatever it takes to know who is behind this mess. At hindi siya titigil hangga't hindi nagbabayad ang mga iyon.
"Sir Michael, baka po gusto ninyo ng kape?"
Napatingin si Michael sa pinanggalingan ng boses. It was the maid.
"Thank you," sabi niya rito sabay kuha ng kapeng inaalok nito. Tumango lamang ito. "Mind if you join me here?"
Tinapik niya ang space sa tabi niya upang imwestra na doon ito maupo. He badly needed someone to talk to and she seems the most decent candidate as of the moment. Sumunod naman ito. Tinanggal niya ang jacket niya upang ipantakip sa legs nito. Naalala niya ang mga petty arguments nila ni Via regarding respect. Kung nandito kaya ito, mabubura na sa isip nito ang image niya ritong hindi marespeto sa mga babae?
"Salamat po," sabi nito na nagpauntag sa kanya. Nginitian niya ito.
"Tell me, what's your name?"
"Mariel," maikling sagot nito.
"Are you also invited to her party?"
"Oo," sagot nito. "Napakabait ni ma'am Via para imbitahin ako. Iyong damit niya? Ako ang pumili 'nun. Bakit kaya sa kanya pa nangyari 'to?"
"I don't know either," sabi niya. "I just hope she's safe."
"Ipagdasal natin na sana ligtas siya," anito.
"Yeah," aniya. "And  I hope she's not scared right now. Alam mo, si Via, she just pretends to be tough but deep inside, she's such a softie. Alam mo bang she had been playing with her dolls until she was what? Seventeen?"
"Childish din pala siya," napangiting sabi nito. He noticed that her smile is just as pretty as Via's smile when she was a kid. It can lighten anyone's mood. Well, it somehow made him a little better.
"Bakit po, sir?"
"Nothing," sabi niya na napailing pa. "Anyway, tell me. Sino ba kasing nag-isip ng masquerade party na 'yun?"
"Hindi ko alam," nagkibit-balikat na sagot nito. "Sumusunod lang naman kami sa utos ni ma'am Selina."
Tiningnan niya ito. "Si tita Selina?"
"Oo. Siya nga ang pinakaabala sa birthday ni Via eh."
"Alam mo ba kung sino ang may nag-monitor ng pagdating ng mga guests?"
"Malamang na si ma'am Selina rin," sagot nito. "Siya talaga ang nag-asikaso ng debut, eh."
Napatango siya. Pagkuwa'y tumayo siya.
"Halika na," aniya. "Baka hinahanap ka na dun."

Ang swerte mo, Via. Mahal na mahal ka ng boyfriend mo. Kaya bumalik ka na, friend! Maraming iiyak pag nawala ka. Kung nasaan ka man, sana ligtas ka.
"Mariel, saan ka bang nagsusuot na bata ka?" nakakunot ang noong tanong ng kanyang ina na nadatnan siya sa kusina.
"Diyan lang po," aniya. "Meron na raw po ba silang lead tungkol sa pagkakakidnap kay Via?"
"Wala pa," anito.
Napabuntong hininga uli siya.

She's safe?
He can't believe his eyes. She is indeed safe. And she's smiling like she didn't experience fear. Like she had been treated well while she was not here.
"Thank goodness." Niyakap niya ito, hindi na napansin ang ibang tao. And he'll make sure that this thing won't happen to her again.

"Mabuti naman po at ligtas na kayo, ma'am," tuwang tuwang sabi ng driver na si Mang Isko. Papunta na sila sa bahay ng mga ito. Nagkatinginan sila ni Via at napangiti pareho. Pinagitnaan nila ito ni sir Michael na isa pang tuwang-tuwa sa pagkakaligtas ng girlfriend nito.
"O, nandito na tayo," sabi ni sir Fernando na nasa passenger seat. Naunang bumaba si Michael at inalalayang bumaba si Via.
Kainggit ka talaga, friend! Ang haba ng hair mo. Ang wafu na nga ni jowa, ang bait pa. May kapatid ba yan? Akin na lang tutal inlababo talaga sa yo si Pogi.
Balak sana niyang sa likod na lamang siya ng mga ito. Solohin muna ni Michael si Via at saka na lang niya chichikahin ang huli tungkol sa mga nangyari dito noong nagdaang gabi. Pero nagulat na lamang siya nang tumigil si Michael na tila hinihintay siya. Nang tingnan niya ito ay tipid ang ngiti nitong nginuso si Via.
Tipid na ngiti! Ang sarrrraaaaap!!!
Nginitian ka rin niya kagabi, anubeh!
Nakakakonsensya naman kasing lasapin 'yun, no?!
Hay ewan! Pwede, sa susunod na mag-boy hunt ka, doon sa madaling maabot. Ang taas ng standards mo, neng! Hindi natin afford!
Crush lang naman eh. Kay Via na siya, 'noh?!

2 comments:

bianca belgica said...

hehehheheh ang taray mo MARIEL

jak said...

ang cute!!