Saturday, June 18, 2011

Husband And Wife Chapter 5

Chapter Five: A Glimpse

Feeling naman ng mga gurang, papayag ako na makasal lang sa kung sinu-sino para sa pinakamamahal nilang si Hannah! Manigas sila! Paki ko sa kompanya ng mga epaloids na 'yun? Konsensyahin pa ako ng ermitanyong 'yun? Tseh!
"Nasaan na ba ang daan papunta sa gate?" Palinga-linga siya sa paligid. Hindi naman niya akalain na parang maze ang bahay na pupuntahan nila. "Ano ba naman 'yan!"
Nanggigil na naglakad siya pakaliwa. Idinaan niya sa mabibigat na hakbang ng mga paa niya ang nararamdamang inis sa nangyayari. Kaya laking gulat na lang niya nang makarinig siya ng mga umaangil na tunog.
Nanlaki ang mga mata niya ng makitang limang German Shepherd na handa na ata siyang lapain ang nasa harap niya.
"Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"

Hay! Doon pala nagsuot ang babaeng 'yon!
Dali-dali siyang pumunta sa pinanggalingan ng sigaw.
"Tulooooong!" Nagulat siya nang patakbong yakapin siya ng pasaway na bisita ng kanyang mama at biglang nagtago sa likod niya. Kasunod nito ay naroon ang mga alaga nilang aso na obviously hinahabol ito. Nang makita siya ng mga ito tumigil ang mga ito ngunit tuloy pa rin ang pag-angil sa bisita.
"Stay!" utos niya sa mga aso. Nang manahimik ang mga ito ay binalingan niya ang babae. "Debbie, okay na."
"S-samahan mo ko," utos nito sa kanya na nakakapit pa rin sa kanya.
"Ha?"
"Eeeeehh! Samahan mo 'ko," nakakunot ang noo na sabi nito.
"May gagawin pa ako sa loob," paliwanag niya. "Hindi ka na hahabulin ng mga 'yan, so please..."
"Paano kung bigla akong kagatin ng mga 'yan pag umalis ka?" di nagpapatalong sabi nito.
"Naku naman!" napabuntong-hininga siya at nagsimulang maaglakad. Lalong hinigpitan nito ang kapit sa manggas ng T-shirt niya at umiiwas talaga sa aso.
"Lalong aayawan ka ng mga 'yan sa pinapakita mo." Nakaangil uli kasi ang mga ito sa kasama niya.
"Basta, huwag mo 'kong iwanan sa mga 'yan." At lalo pa itong dumikit sa kanya.
"Dikit ka nang dikit sa akin, baka naman type mo na akong pakasalan niyan ah --- aray! Masakit!"
Bigla kasi nitong hinila ang mahaba niyang buhok. Tinahulan ito ng mga aso niya.
"Aaahhhh! Aaaahh!" napayakap na ito sa kanya at nagtitili pa sa may tainga niya.
"Huwag naman masyadong malakas, mabibingi na ako niyan," aniya saka binalingan ang mga aso. "Bruno! Rocky! Cain! Viper! Gipetto!"
"Gipetto?"
"Oo, yung sa Pinocchio," aniya. "Alam mo, Debbie, lalong hindi tayo magtatagal sa ginagawa natin. Takot pala sa aso ang proxy ng nirereto sa akin."
"Sorry naman," sarcastic na sabi nito.
"No problem," sabi niya at saka binuhat ito. "Ayan! Mas mapapadali ang buhay natin nito."

Lingid sa kaalaman nina Ryan at Debbie ay sinundan sila ni Donya Rosario.
Bridal style carry? I can't believe I should thank those dogs.
Biglang na-imagine niya ang mga ito na nakasuot ng wedding gown at tuxedo. At buhat ng anak ang asawa nito ay pupunta ang mga ito sa honeymoon ng mga ito. The old woman chuckled as she went to return to her visitors. Pagdating ng anak niya ay kakausapin niya ito ora mismo.

No comments: