Friday, April 29, 2011

Pangarap Chronicles - Scene 4: The Unofficial Date

Disclaimer: Mula sa Puso is not mine.Hindi alam ni Mariel kung maaawa o maiinis o matatawa siya kay Michael. Maaawa dahil dakilang etsapwera ito sapagkat na kay Gabriel ang atensyon ni Via. Maiinis dahil pinipilit nitong ipahiya si Gabriel. O matatawa dahil natakasan ito nang dalawa gayong ang dami nitong katulong sa pagbabantay. Siyempre alam na nito na si Gabriel ang kasama nito dahil wala rin ito. Hindi naman siguro ito ganun ka-slow.
"Ang mabuti pa hanapin na natin, sir," napakamot na ng ulo ang isang bodyguard. Na-realize din nito sa wakas na natakasan nga sila ng kanyang kaibigan.
Nagkatinginan sila nito.
"Sige," ani sir Michael. "Dito kami ni Mariel, doon kayo."
Tumango lamang ang mga bodyguards at naghiwalay na sila upang hanapin ang kanyang kaibigan.

"Sir," untag niya rito. "Sigurado kang dito natin hahanapin si Via?"
Hindi makapaniwala si Mariel. Ano namang gagawin ni Via sa isang isang boutique?
"Andito tayo kanina, right?" masungit na sabi nito.
"Paano po natin siya hahanapin?"
"Why don't you ask the salesladies?" Medyo napatulala siya sa pag-asik nito. "What I mean is, tanungin natin ang mga saleslady."
"Naiintindihan ko po." Talagang ipinakita niya rito ang pag-ikot ng mga mata niya bago ito talikuran. Dahil halos twenty four-seven silang nagtsitsikahan ni Via ay nakakaintindi na rin siya ng English na pasosyal.

Napabuntung-hininga si Michael pagkatalikod ni Mariel. He didn't mean to offend her or anything. But she's a maid na maaaring walang pinag-aralan. Bukod pa sa ito ang napagbabalingan niya ng frustration ngayong Via is missing. At hindi rin niya alam kung bakit nagi-guilty siya.
Maybe because she seems to be closer to Via than anyone in Pereira residence. At obvious na magkaibigan sila nito.
Napatingin siya sa mga damit sa tabi niya. At napatingin kay Mariel na kausap ang mga tao sa botique. At napatingin muli sa isang particular na damit.

"Sigurado po ba kayo?"
"Oo nga," nakukulitang sabi na ng isa sa mga babae sa boutique. "Hindi na nagpunta dito ang babaeng sinasabi mo kanina."
Napakibit balikat na lang siya. Alam naman niyang wala siyang mapapala dito. Naiinis lang siya kay Michael at ayaw muna niya itong makita. Baka masungitan lang siya nito.
"Bakit ninyo ba hinahanap 'yun?" sabat ng isa. "Baka kasama niya iyong boyfriend niya."
"Sshhh!" Nataranta siyang bigla at napatingin kay Michael.
Hindi rin addict ang isang 'to. Hoy! Bago ka bumili ng suhol, hanapin mo muna si Via! Malalamangan ka talaga ni fafa Gabriel niyan eh!
"Hindi ba sila nung isang gwapo kanina?" May pagka-chismosa rin pala ang mga saleslady sa boutique na napasukan nila. "Bagay sila."
"Huwag kayong maingay," bulong niya sa mga ito. "Ayun! 'Yung pogi dun, yung ang ex!"
"Sorry naman," anang mga ito. Pagkuwa'y lumapit si Michael.
"Any news?"
"Negative, sir," aniya.
"Let's go then."

Anak ng teteng! Una, boutique. Ngayon naman, toy store. Sir Michael!!!
"Hi!" approach nito sa gwardiya. "Have you seen a girl. Fair skinned, about this tall..." itinaas pa nito ang kamay upang ilarawan ang taas ni Via. "..wearing a blue blouse (nakalimutan ko na ang kulay ng suot ni Via, sorry folks :P) Nakalugay ang buhok niya."
Napakamot ang gwardiya. "Naku sir, maraming ganyan na babae ang pumapasok dito. May kasama po ba?"
"Lalaki po," sabad niya. "Mga ganito katangkad.." ginaya niya ang ginawa ni Michael. "..moreno, nakasuot ng puting t-shirt at maong (nakalimutan ko na rin :P) at gwapo. Kamukha ni Rico Yan."
"What kind of a description is that?" biglang react ni Michael.
"Nilalarawan ko lang si Gabriel, sir," katwiran niya at binalingan uli ang gwardiya. "Ano, manong, meron bang pares na pumasok dito."
"Naku, wala akong matandaan na pumasok na ganyan dito."
"Saglit pa lang yun," tila gustong yugyugin ni Michael ang gwardiya.
"E baka wala nga, sir," naiiling na sabi nito.
"Sir Michael, baka naman po lumabas sila ng mall."
"Why are you insinuating that Via and Gabriel are together?" out of the blue ay tanong nito. Napailing na siya.
"Sir, wala si Via, wala si Gabriel, i-connect mo kaya."
"I'll call the bodyguards," anito.
Denial king!


"Sir, kailangan ba natin silang hintayin?" untag niya rito. Niyaya pa siya nitong pumasok nang may makita itong babae na may bitbit na doll house. "Lagot ako nito kay sir Fernando."
"Relax," sabi nito habang nakatingin sa isang doll house. "Via used to have one."
"Po?"
"A doll house."
"Aahhh," tumatangong sabi niya.
"Ikaw?"
"Ako?"
"Nagkaroon ka na rin ng ganito?"
"Nag-i-improvise lang kami ng mga kalaro ko," aniya. "Ngayon ko nga lang nalaman na may ganito palang laruan. Akala ko, barbie lang."
"You like barbie dolls?"
"Oo naman sir," sabi niya. "Nakatago pa nga ang mga laruan ko dati e. Kaya lang natangay ni Ondoy."
"Who's Ondoy?"
"Yung baha," aniya. "Hindi ninyo ba nabalitaan?"
"Oh, that flood."
"Yes, that flood," aniya at napatingin sa kinalalagyan ng mga barbie dolls. Bigla niyang na-miss ang nag-iisa niyang original na barbie na si Cassie. Pinag-ipunan niya iyon nang husto at talagang iniyakan niya nang hindi na niya makita matapos mag-subside ang baha sa dati nilang bahay.
"Mariel, they're here."

"If you have a date, where would you go?" biglang tanong nito sa kanya nang nasa sasakyan na sila.
"Sa Jollibee?" parang tangang sagot niya. Hindi makapaniwalang tiningnan siya nito. "Sorry naman sir!"
"Be serious."
"Kung ako si Gabriel, dadalhin ko si Via sa mura lang pero enjoy," aniya. "Hmm, sa Luneta siguro o sa zoo. Pwede rin sa may seaside sa MOA."
"Alright," anito. "Let's go to MOA."
"Hindi ba tayo maghihiwalay, sir," suggest niya. "Sa Luneta ako, sa MOA kayo. Tawagan na lang namin kayo kung makita namin sila doon."
Siyempre, kapag nakita niya sina Via at Gabriel ay ti-tip-an na niya ang mga ito.
"Ang mabuti pa, sa MOA tayo," anito. "Sina Greg na lang maghanap sa ibang place."
Lumapit pa ito kina Kuya Greg upang bilinan.
Patay na! Wag sanang si sir Michael ang mauna. Fleeeeeesssss!
"Mariel, let's go!"

"Hindi ka pa ba gutom?" tanong ni Michael sa kanya habang nilalakad nila ang kahabaan ng seaside malapit sa Mall of Asia. Puro mga lovers ang nakikita nila at may muntik nang sugurin ang kasama niya kung hindi lang niya napigilan.
"E kailangan muna nating hanapin sina Via," sabi niya. Pasimple pa siyang lumilinga sa paligid. Baka isa sa mga nagpi-PDA dito ang hinahanap niya.
"If they're here, they're here," anito. "What do you want to eat?"
"Kahit ano na lang po," aniya.
"Halika, samahan mo ko," anito na hinila pa ang braso niya.

"Hindi pa po ba tumatawag sina kuya Greg?" tanong niya nang makabili na ng pagkain. Nakaupo sila sa hanay ng mga nagpi-PDA na lovers.
"Hindi pa eh," anito na sumubo ng tinapay.
"Ay sus! Ginoo!"
"What?!"
"Wala po." Pero ang totoo ay may nakitang siyang nag-lips to lips. Napakunot ang noo niya nang ngumiti ito nang nakakaloko.
"I saw that, too," anito. "It's no big deal."
"No big deal?!" naeeskandalong sabi niya. "Magtukaan sa daan, wala lang? Ay sus! Hanggang pisngi lang dapat ang lalaki sa jowa nito!"

Natawa si Michael. Aaminin niyang she wants to be accompanied by this girl. She has many similarities with Via. Bukod sa kaya siya nitong sagutin na tila magtropa lang sila. Tinatawag pa siya nitong sir sa lagay na 'yun.
So she is also conservative. I hope her guy won't be a jerk like I was.
Pinagmasdan niya itong kumain. Kahit ang pagnguya nito at ng babaeng mahal niya ay pareho rin. Though Via of course has more finesse.
They have different type of beauty though. Via is mestiza while this one is a chinese morena. But they're both pretty. Even without make up on. 
Nag-ring ang cell phone niya.
"Hello!"
"Sir, Michael, nakita na ho namin si ma'am Via."

"Mariel, halika nga dito," anang nanay niya. Pinipingot siya nito habang iginigiya palabas ng mansion.
"N-n-nay, ang sakit!" pilit niyang tinatanggal ang pagkakapingot ngunit hindi niya magawa.
"Anong ibig sabihin nito?!" asik sa kanya nito nang makarating sila sa labas. Nandun ang isang lalaki na hindi niya kilala.
"Boyfriend kayo ng nanay ko?" Binatukan siya nito.
"Hinahanap ka ng lalaking ito, luka-luka ka!"
"Isa ako sa mga tauhan ng mga Miranda," anito. "Pinapabigay ni sir Michael."
"Ay! Makakarating po kay Via," aniya na tinanggap ang bitbit nito. Binalingan niya ang nanay niya. "Akala ko naman kung ano na, 'Nay."
"Hija, hindi 'yan para kay Via," anito. "Para 'yan kay Mariel."
"Sa akin po?"
"Kung ikaw si, Mariel, para sa 'yo, 'yan," anito. "Mauuna na ako."
Nagtatakang binuklat niya ito pagpasok ng maid's quarter. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang isang damit at isang barbie doll ang laman niyon. Iyong damit ay iyong kinukutingting niya kahapon sa boutique. May nakalagay pang sulat:
Hi! Salamat sa pagsama sa akin kahapon.
"Anak, nililigawan ka ba nun?"
"Patay na patay po kay Via 'yun," sabi niya. "Nagpapasalamat lang 'yun kasi sinamahan ko siya sa paghahanap kay Via kahapon at nasakyan ko ang topak niya."

"Natanggap ba niya, Mang Kanor?"
"Ay, oo naman sir Michael," sabi ng matanda.
"Ano pong reaksyon niya?" tanong naman ni Michael.
"Ay, nagulat ang batang 'yun," natatawang sabi nito. "Napakagandang bata 'nun. Iyon ba'y nililigawan mo?"
"Of course not," agad na sagot niya. "It's just my way of saying "thanks". I'll go ahead."

No comments: